Najlepszy sklep internetowy - Jak działa moduł newsletter w sklepie internetowym?

Dzięki modułowi newsletter użytkownicy Internetu, czyli klienci mogą zapisywać się do Newslettera naszego sklepu i mogą otrzymywać informacje wysyłane przez właściciela sklepu ( administratora sklepu).

Aby użytkownicy mogli zapisać się na listę subskrybentów newslettera:

  •  W panelu administracyjnym Twojego sklepu kliknij menu „Wygląd i treść” i wybierz pozycję „Wygląd”. 
  • Następnie na karcie „Układ” zaznacz moduł „newsletter” w lewej lub prawej kolumnie. 

Teraz moduł newslettera będzie widoczny na stronie Twojego sklepu. 

 Od tej chwili osoby odwiedzające stronę Twojego sklepu będą mogły zapisywać się na listę subskrybentów. Możesz też dopisywać nowe adresy e-mail ręcznie.

Aby ręcznie dopisać nowy adres e-mail do listy subskrybentów:

  • Z menu „Akcja” wybierz pozycję „Dodaj nowego”.

  • Następnie wpisz nowy adres e-mail w polu "Adres e-mail" na nowo otwartej stronie i kliknij przycisk "Aktualizuj".

Aby rozsyłać subskrybentom materiały informacyjno-reklamowe:

  • z menu "Marketing i reklama" wybierz pozycję "Newsletter";
  • odszukaj odpowiednią pozycję na liście dostępnych newsletterów i kliknij przy niej przycisk "Wyślij".


Zobacz także:

Instrukcja dotycząca Newslettera»

Subskrybenci Newslettera
» 


Czytaj wszystkie
 
 
GG 4739626
Skype support.sstore
pomoc@sstore.pl
 
GG 21362085
Skype pomoc.sstore
pomoc3@sstore.pl
tel. 781 802 400

GG 35062667
Skype info.sstore
info@sstore.pl
pomoc2@sstore.pl
tel. 530 908 181

Reklama, Pozycjonowanie:

GG 7767302
Skype pomoc_sstore
 
Informacje handlowe, Reklama, Pozycjonowanie:
10924359
info@sstore.pl
biuro@sstore.pl
pozycjonowanie@sstore.pl
tel. 781 802 300